Naast de leidingsploeg heeft Chiro Meulenberg ook 2 volwassen begeleiders, namelijk:
Patrick Bos en Ann Vanhemel

Waarom een VB in een Chiro?

  • Om te beginnen heeft een leidingsploeg nood aan impulsen. Een groep kan bijvoorbeeld pro­blemen hebben met inhoudelijk vergaderen, een groepsleid(st)er moet zijn of haar weg wat zoeken in de Grote Chiro, een leid(st)er wil een gesprek aangaan met een bepaalde ouder maar durft niet goed, een groep gaat bergaf en heeft ruggensteun nodig… In zulke gevallen kan een VB de nodige impulsen geven, maar dan liefst wel in overleg met de groepsleiding.

 

  • Een VB kan ook een gesprekspartner zijn in discussies of gesprekken met ouders of met derden. Het blijft wel de taak van de leidingsploeg om zulke gesprekken voor te bereiden, te organise­ren of te leiden. De VB kan hier een bemiddelende rol hebben, zowel naar buitenstaanders toe als naar de leidingsploeg.

 

  • Verder kan een VB feedback geven aan leiding over hoe ze bezig zijn met Chiro. Dat betekent niet dat de VB functioneringsgesprekken moet houden, een evaluatie moet maken van de hele groep of de bivakprogramma’s moet keuren. We bedoelen eerder dat de VB, omwille van die ‘andere’ positie, de leiding een spiegel kan voorhouden.

 

  • Een VB kan bijvoorbeeld, op vraag van en samen met de groepsleid(st)er, mee op zoek gaan naar geschikte methodieken voor de halfjaarlijkse evaluatie.

 

  • Een laatste argument voor een VB is dat een Chiro­groep nood heeft aan materiële en concrete onder­steuning. Bij concrete
    problemen heeft een leidings­ploeg bijvoorbeeld niet altijd een pasklaar antwoord en dan kan een VB helpen. Hij of zij weet bijvoor­beeld vaak iets meer af van verzekeringen, kan met een aanhangwagen rijden, maakt de subsidies en inschrijvingen in orde.

Met andere woorden, een VB kan een unieke bijdrage leveren aan leidingsploegen
die nood hebben aan een ruggensteun, aan confrontatie, aan een bruggenbouwer of
aan een inspirator.

STRANDBAL

Zaterdag 27 juni is het zover: de 16e editie van Strandbal! Meer op onze website.

STRANDBAL

Nieuwsbrief