Fout attest belastingen

Zondag 20 mei kregen de kinderen onder 12 jaar die afgeleopen jaar mee op bivak zijn geweest een attest mee voor de aangifte belastingen (inzake opvang van kinderen minder dan 12 jaar). Er is jammer genoeg een fout jaartal ingevuld op deze formulieren. Deze kan je dus niet gebruiken. De juiste attesten worden deze week per post verzonden.