Chiro Meulenberg & het coronavirus

Ons werkplan

Deze pagina bevat de detailversie van ons coronawerkplan. Dit werd opgesteld volgens de richtlijnen van Chiro Nationaal en de Ambrassade. Daarnaast houden we ook rekening met eventuele lokale maatregelen opgesteld door de gemeente Houthalen-Helchteren en raadplegen we de adviezen van de huisarts, het CLB en de contact tracers.

Dit plan werd begin september opgesteld door de leiding van Chiro Meulenberg, om de veiligheid van onze leden, ouders en leidingsploeg te kunnen garanderen. Bij eventuele verstrengingen of wijzigingen in het beleid, wordt dit werkplan geüpdatet. We stellen ons open voor vragen en bezorgdheden rond dit werkplan, maar leggen als jonge vrijwilligers de aansprakelijkheid bij de huisarts en andere professionelen.

De bubbels

Net zoals op bivak houden we Chirozondagen in bubbels. Elke groep vormt een bubbel met de andere groepen binnen eenzelfde afdeling. De sloeber jongens en meisjes vormen samen de paarse sloeberbubbel, de speelclub jongens en meisjes de gele speelclubbubbel, de rakkers en kwiks de groene rakwibubbel en de tippers en toppers de rode titobubbel. De keti’s en aspi’s vormen samen de blauw-oranje bubbel of keti-aspibubbel. Elk van deze 5 kleurenbubbels bestaat uit max. 50 personen. Regels kunnen tussen -12-afdelingen (sloeber, speelclub, rakwi) en +12-afdelingen (tito, keti, aspi) verschillend zijn. Bij strengere maatregelen zoals in code rood, speelt elke groep binnen een kleurenbubbel afzonderlijk als een soort “mini-bubbel” en houden we ook tussen groepen zoveel mogelijk afstand. We onderscheiden dan 14 groepen van elk max. 20 personen.

Een Chirozondag

Om de bubbelvermenging bij aankomst en vertrek aan de Chiro te beperken, maken we gebruik van 2 ingangen. De sloebers en speelclubs gebruiken de kleine draaipoort naast de sporthal, gelegen in de Saviostraat. Ouders kunnen de wagen parkeren op de nabijgelegen parkings. De andere afdelingen (rakwi, tito, keti en aspi) gebruiken de officiële ingang of grote poort, gelegen in de Bakkersstraat. Hier is geen parking voorzien. We willen de leden dan ook motiveren om met de fiets naar de Chiro te komen. Bij aankomst aan de poort staat er leiding paraat met ontsmettingsmiddel. Alle leden, ongeacht leeftijd of afdeling, ontsmetten aan de ingang hun handen en zetten een mondmasker op. Leden zonder mondmasker worden teruggestuurd. Ouders komen niet mee naar binnen en nemen afscheid aan de poort. Het vertrek na een Chirozondag verloopt gelijkaardig als de aankomst. Ook hier vragen wij aan de ouders om buiten het domein aan de poort te wachten.

De leden kunnen hun fiets aan de speeltuin achterlaten. Daar staat vanaf 13u45 leiding paraat om iedereen te ontvangen per bubbel. Om 14u gaat het fluitsignaal en begeven we ons naar de vlag voor de opening. Tijdens de opening staat elke bubbel op minstens 1,5 meter afstand van elkaar in een groot vierkant. Ondanks de social distancing, houdt iedereen zijn mondmasker aan. Na de opening vertrekt elke bubbel naar zijn speelzone. In totaal kunnen we gebruik maken van 7 speelzones: 3 op het Chiroterrein en 4 op het terrein van de school Sprankel. We zijn de school en hun personeel dan ook enorm dankbaar dat ze hun speelplaatsen ter beschikking stellen voor ons. In de speelzones mogen de leden afhankelijk van de kleurcode en leeftijd, hun mondmaskers al dan niet afzetten (zie onderaan).

Normaal gezien krijgen de leden tijden het vieruurtje een drankje aangeboden. In de huidige omstandigheden is dit niet haalbaar. Als gevolg daarvan, moeten leden ’s zondags geen potgeld meer meenemen. Iedereen mag zijn eigen drinkbus en droge koek / stuk fruit meenemen.

De kleurencodes

De jeugdwerkregels verlopen in kleurcodes. Bij code groen is er geen sprake van risico en keren we terug naar een normale werking zoals voor de pandemie. Bij code geel (laag risico) en code oranje (matig risico), hebben we als Chiro Meulenberg besloten dezelfde maatregelen te treffen (volgens code oranje). Op die manier moeten we ons minder vaak aanpassen bij kleurveranderingen. Bij code rood (hoog risico), zijn Chiroactiviteiten enkel mogelijk mits specifieke regels. We zullen in dit geval wekelijks moeten evalueren of het haalbaar blijft om Chirozondagen te organiseren. Concreet houden de kleurcodes het volgende in:

Code groen: Er bestaan geen bubbels en iedereen mag intens en fysiek contact hebben met elkaar, ongeacht de afdeling en ruimte.

Code geel en oranje: De 5 kleurenbubbels worden toegepast en bestaan elk uit max. 50 personen. Binnen de bubbels is social distancing niet verplicht. Tussen de bubbels wordt minstens 1,5 meter afstand gehouden en wanneer dit niet mogelijk is, dragen we mondmaskers. Bij voorkeur spelen we buiten en vermijden we intens en fysiek contact. Wanneer we toch onze lokalen binnengaan, dragen we wel allemaal een mondmasker. De -12-afdelingen mogen eens in het lokaal hun mondmasker uitdoen, de +12-afdelingen houden dit bij voorkeur aan. Leiding heeft ongeacht hun afdeling en de ruimte te allen tijde een mondmasker aan. Elke groep heeft een eigen lokaal en de ramen staan altijd open voor een goede verluchting. Daarnaast heeft elke bubbel een eigen toilet en in de sanitaire blokken is handzeep, ontsmettingsgel en papier voorzien om de handen te wassen en af te drogen. Traktaties voor verjaardagen zijn mogelijk, mits het om losse traktaties per persoon gaat, zoals kleine zakjes chips of apart verpakte koeken. Tijdens het eten gelden dezelfde regels voor afstand en hygiëne. Na de Chirozondag worden de sanitaire blokken grondig gepoetst en ontsmet.

Code rood: Elke groep speelt zoveel mogelijk afzonderlijk als een soort “mini-bubbel” van max. 20 personen en tussen de groepen is social distancing de norm. We spelen praktisch altijd buiten, door weer en wind, dus warme kledij en een regenjas zijn aangeraden. De -12-afdelingen mogen in hun speelzone hun mondmasker uitdoen, maar ook binnen de groep van 20 personen houden we fysieke contacten beperkt. De +12-afdelingen moeten altijd 1,5 meter afstand houden of een mondmasker dragen, ook binnen de groep van 20 personen. Leiding heeft ongeacht hun afdeling en de ruimte te allen tijde een mondmasker aan. Bij onverwachtse regenbuien mogen de -12-afdelingen met mondmaskers in het lokaal spelen tot de stortbui over is. De +12-afdelingen spelen in zulke situaties op de overdekte speelplaatsen van de school Sprankel. In noodsituaties (bv. onverwachtse onweersbui), mogen ook +12-afdelingen tijdelijk het lokaal in, met social distancing en mondmaskers. Binnenactiviteiten zijn dus hoogst uitzonderlijk. Dit betekent dat bij extreem ongunstige weersomstandigheden het niet haalbaar is om Chiroactiviteiten te houden. De maatregelen omtrent verluchting, toiletgebruik en traktaties zijn hier gelijkaardig als in code geel en oranje.

Ziekte en besmetting

Een besmette persoon wordt normaal gezien gecontacteerd door contact tracing. Wees eerlijk en volledig over je contacten in de afgelopen periode. De leiding houdt logboeken en aanwezigheidslijsten bij om contact tracing bij te staan. Leden en ouders van de getroffen groep, en indien nodig de hele bubbel, worden gecontacteerd. Afhankelijk van de adviezen van de huisarts, contact tracers en het CLB, treffen we de gepaste maatregelen. We maken onderscheid tussen laag, gemiddeld en hoog risico:

  • 1 besmetting in een -12-bubbel = laag risico
  • > 1 besmetting in een -12-bubbel = gemiddeld risico
  • 1 besmetting in een +12-bubbel = gemiddeld risico
  • > 1 besmetting in een +12-bubbel = hoog risico
  • Besmetting(en) in de +18-leiding = gemiddeld risico.

Laag risico: De besmette persoon volgt het advies van de huisarts op en gaat in quarantaine. Er zijn geen gevolgen voor de rest van de bubbel.

Gemiddeld en hoog risico: De besmette persoon en diens nauwe contacten volgen het advies van de huisarts op en gaan in quarantaine. Wanneer er geen social distancing werd toegepast, moet in principe heel de bubbel in quarantaine. Maar niet elke groep heeft contact met de andere groepen binnen eenzelfde bubbel en fysiek en intens contact is sowieso beperkt. Daarom wordt per situatie met de huisarts, contact tracers en het CLB nagegaan, wat de specifieke maatregelen zijn.

Ouders

De leidingsploeg vertrouwt erop dat ouders en leden de maatregelen strikt opvolgen. Dit uit respect voor de leiding en medeleden en diens gezinsleden. Bij twijfel contacteer je altijd je huisarts, school of het CLB. Leden die symptomen vertonen, getest worden, of contact hebben gehad met een (mogelijks) besmette persoon, laten dit weten. Het is van uiterst belang dat wij als Chirogroep op de hoogte zijn van eventuele risico’s. We hopen dan ook dat we op deze manier veilige, maar toch onvoorSPELbaar leuke Chirozondagen kunnen beleven.

Laatst geüpdatet op 24 oktober 2020.