Chiro Meulenberg & het coronavirus

Ons werkplan

Deze pagina bevat de detailversie van het werkplan rond het coronavirus van Chiro Meulenberg. Dit is een werkplan voor en door jeugd van Houthalen-Helchteren, opgesteld conform de richtlijnen van Chiro Nationaal & de Ambrassade. Daarnaast is er rekening gehouden met de verhoogde alertheid in Houthalen-Helchteren.

Wij, de leiding van Chiro Meulenberg, hebben dit plan opgesteld om de veiligheid van leden, ouders en leiding te kunnen garanderen. Te allen tijde gaan wij uit van het advies van de huisarts en de Ambrassade.

We stellen ons dus open voor vragen en bezorgdheden rond onze werking maar leggen als jong vrijwilligers de aansprakelijkheid bij de huisarts en andere professionelen.

Begin september starten de jeugdbewegingen in heel Vlaanderen in code geel. Ons werkingsplan is volledig conform de maatregelen in zowel code geel als code oranje. Code groen laat ons toe onze normale chirowerking te hervatten en bij code rood zal er geen enkele chiro activiteit plaatsvinden.

Bubbels

Net zoals op bivak houden we nu elke zondag chiro in bubbels. Elke afdeling vormt samen met de afdeling van het andere geslacht een bubbel. Zo vormen de sloeber jongens en meisjes de paarse bubbel, de speelclubs de gele, … Daarnaast zitten de keti & aspi samen in 1 bubbel: Chiro Meulenberg bestaat dus uit 5 verschillende bubbels. Het leuke aan de bubbels is dat je er in kan spelen en ravotten zonder 1,5m afstand en zonder mondmasker. Dit houdt wel in dat je zoon/dochter veilig in zijn/haar bubbel aankomt en vertrekt.

Een chirozondag

5 bubbels is niet niks: dit betekent dat we extra alert moeten zijn hoe, waar en wanneer de bubbels gevormd worden. Gelukkig kunnen we gebruik maken van de grote poort (de hoofdingang) en de kleine poort. De sloebers & speelclubs mogen enkel gebruik maken van de kleine poort. Hier is genoeg ruimte om te parkeren voor de ouders (aan de sporthal). De oudere afdelingen moeten aankomen via de grote poort (rakwi, tito, keti en aspi). We willen de leden dan ook motiveren om met de fiets naar de Chiro te komen.

Daarnaast dient je kind de handen bij aankomst te ontsmetten en het mondmasker op te zetten. Het is niet de bedoeling dat ouders voorbij de poorten komen: er zal hier ook steeds leiding aanwezig zijn.

We vragen aan alle ouders en alle leden (6-18 jaar) om een mondmasker te dragen bij aankomst & vertrek aan de grote poort.

Je zoon/dochter kan dan eventueel zijn/haar fiets kwijt aan de speeltuin. Daarna begeeft je kind zich naar de leiding van zijn/haar bubbel die klaarstaat op de parking. Eens alle leden aanwezig zijn wordt er een fluitsignaal gegeven en start de opening. De opening gebeurd nog steeds met mondmaskers in een erg groot vierkant (met social distancing in acht genomen).

Wanneer de opening eindigt begeven de verschillende bubbels zich naar hun aangewezen speelzone. Dit wordt op voorhand onder leiding gecommuniceerd, waardoor we verspreidt over verschillende tereinen kunnen spelen. Eens je kind zich veilig in zijn/haar speelzone bevindt zal de leiding een teken geven wanneer het mondmasker terug af mag. In de speelzone kan je zoon/dochter net als op elke andere chirozondag grenzeloos spelen en ravotten met de andere leden en leiding van zijn/haar bubbel.

Op deze manier kan een chirozondag nog steeds van start gaan om 14u. Zo kunnen alle bubbels elke zondag van Chiro genieten van 14u tot 17u (17u30 voor keti & aspi). Aan de hand van een doorschuifsysteem spelen de bubbels om de week in een andere zone en kunnen ze gebruik maken van ons spelmateriaal. Wij willen de methodeschool Sprankel dan ook bedanken voor het beschikbaar stellen van hun speelterrrein.

Normaalgezien is er voor de leden een drinkpauze met een drankje van de chiro voorzien. Dit jaar zien we dit echter niet meer haalbaar; er moet dan ook geen drinkgeld meegegeven worden aan de leden. We willen de leden wel motiveren om zelf een gevulde drinkbus/bidon mee te nemen.

Het vertrek na een chirozondag gaat op dezelfde manier in zijn werk: de leden ontsmetten de handen en vertrekken met mondmasker huiswaarts. Enkel de sloebers & speelclubs gaan (met afstand) naar buiten langs de kleine poort. De andere bubbels gaan om beurten langs de grote poort. Ouders die hun zoon/dochter komen ophalen dienen dan ook buiten het domein hen op te wachten.

Ziekte & besmetting

Besmette personen worden gecontacteerd door contacttracing. Wees zo eerlijk en volledig mogelijk over met wie je contact gehad hebt in de voorbije periode. Wij maken gebruik van onze aanwezigheidslijsten om contacttracing bij te staan en ouders van de leden in de bubbel te contacteren. We volgen altijd het advies op van de huisarts of contacttracers en proberen zo snel & correct mogelijk ouders te informeren.

Net zoals in het onderwijs volgen wij gespecifieerde protocols op per leeftijd. Zo maken wij onderscheid tussen hoog, laag en gemiddeld risico.

  • 1 besmetting in een bubbel (12-): laag risico
  • Meerdere besmettingen in een bubbel (12-): gemiddeld risico
  • 1 besmetting in een bubbel (12+): gemiddeld risico
  • Meerdere besmettingen in een bubbel (12+): hoog risico
  • Besmettingen in de leidingsploeg (18+): gemiddeld risico

Laag risico: De besmette persoon volgt het advies van de huisarts en gaat in quarantaine. Er zijn geen gevolgen voor de rest van de bubbel.

Hoog & gemiddeld risico: De besmette persoon en personen die in nauw contact geweest zijn hiermee volgen het advies van de huisarts en gaan in quarantaine. Omdat er in een bubbel geen social distancing gehouden wordt en dit beschouwd wordt als nauw contact moet de hele bubbel in principe in quarantaine en zich laten testen. Dit laatste hangt echter af van de intensiviteit van het onderling contact en hierin volgen wij dus steeds het specifieke advies van de huisarts/ contacttracers op.

De leidingsploeg houdt onderling social distance en houdt zich onderling aan de jeugdwerkregels van de Ambrassade. Een besmetting binnen de leidingsploeg wordt dan ook behandeld als een geval van ‘gemiddeld risico’.

Ouders

De leidingsploeg vertrouwt er dan ook op dat de ouders en hun kinderen de maatregelen volgen uit respect voor niet alleen de leiding, maar ook de andere leden en ouders. Volg het advies op van je arts, school of het CLB.

Laat net als tijdens het bivak ons iets weten als je een test laat afnemen, je kind (of nauwe contacten van je kind) symptomen heeft of positief test. Het is van uiterst belang dat wij als jeugdbeweging op de hoogte zijn van evt. besmettingen of zieken in onze chiro.

Wij, Chiro Meulenberg, hopen op deze manier er elke zondag weer een geweldige, onvoorSPELbare namiddag van te maken die je zoon/dochter nog lang zal bijblijven!

Laatste geüpdate op 17 september 2020