Werking tijdens corona

Ons werkplan

Deze pagina bevat de detailversie van ons coronawerkplan. Dit hebben wij, de leiding, in september 2020 opgesteld volgens de richtlijnen van Chiro Nationaal en de Ambrassade. Daarnaast houden we ook rekening met lokale maatregelen opgelegd door de gemeente Houthalen-Helchteren en raadplegen we de huisarts, het CLB en contacttracers bij een besmetting.

Bij veranderingen in de maatregelen wordt het werkplan geüpdatet. We stellen ons open voor vragen en bezorgdheden rond dit werkplan, maar leggen als jonge vrijwilligers de aansprakelijkheid bij professionelen.

Overzicht actuele jeugdwerkregels

Er wordt vaak gesproken over -12 en +12 jaar bij het opstellen van jeugdwerkregels. Dit betekent niet dat de regels veranderen op je 13de verjaardag. We kijken bij deze regels namelijk naar je geboortejaar:

 • “Tot en met 12-jarigen”: alle kinderen geboren in 2008 of later. Dit zijn de sloebers, speelclubs en rakwi’s.
 • “13- tot en met 18-jarigen”: alle jongeren geboren in 2007 tot en met 2003. Dit zijn de tito’s, keti’s en aspi’s. De eerstejaars leiders en leidsters volgen de maatregelen voor leiding.

Algemeen

 • Leiding draagt altijd een mondmasker. Zowel voor, na als tijdens activiteiten.
 • Social distancing is altijd en tegenover iedereen verplicht voor leiding.
 • Voor elke activiteit wordt er een aanwezigheidslijst Zo kan contactopsporing vlot en gemakkelijk verlopen.
 • Overnachtingen zijn niet toegestaan.
 • We volgen strikte hygiënemaatregelen (zie onderaan).
 • Er wordt aanbevolen aan ouders en kinderen om max. aan één vrijetijdsactiviteit per week deel te nemen. Als leiding steunen wij deze aanbeveling, doch gaan wij dit niet controleren. We vertrouwen erop dat jullie deze vraag ter harte nemen.

Activiteiten met leden tot en met 12 jaar

 • Activiteiten mogen buiten doorgaan in groepen van max. 25 leden.
 • Binnenactiviteiten mogen doorgaan in groepen van 10 leden.
 • Leiding behoort niet tot die groep van 10 of 25.
 • Social distancing is niet verplicht tussen leden onderling, maar wel voor leiding tegenover leden en tussen leiding onderling. We proberen intensieve fysieke contacten te vermijden.
 • Samen maaltijden nuttigen kan, maar ook hier maximaal buiten. Voor leiding is het niet toegestaan om mee te eten met de groep, aangezien begeleiding altijd een mondmasker moet dragen.

Activiteiten met leden van 13 tot en met 18 jaar

 • Activiteiten mogen doorgaan in groepen van 25 leden en zijn verplicht buiten.
 • Leiding behoort niet tot die groep van 25.
 • Social distancing wordt in de mate van het mogelijke toegepast, ook voor leden onderling. Intensieve fysieke contacten zijn niet aan de orde!
 • Leden en leiding dragen altijd een mondmasker.
 • Samen maaltijden nuttigen is verboden. Een individuele snack (buiten) kan wel.

Activiteiten en vergaderingen met leiding (+18)

 • Buitenactiviteiten mogen doorgaan in groepen van 25 leiding.

 

Kleurenbubbels

In september 2020 zijn we gestart met 5 grote kleurenbubbels van elk max. 50 personen, waarbij elke individuele groep een bubbel vormde met de andere groepen binnen eenzelfde afdeling:

 • Paarse sloebers: sloeber jongens + sloeber meisjes (2013-2014)
 • Gele speelclubs: speelclub jongens 1&2 + speelclub meisjes 1&2 (2011-2012)
 • Groene rakwi’s: rakkers + kwiks 1&2 (2009-2010)

 

 • Rode tito’s: toppers + tippers (2007-2008)
 • Blauw-oranje keti’s & aspi’s: keti’s + aspi’s 1&2 (2003-2006)

Inmiddels zijn de maatregelen weer veranderd en moeten we in kleinere groepen spelen. Toch gebruiken we deze kleuren nog steeds in ons werkplan. Het is namelijk gemakkelijker om in kleuren te communiceren dan in geboortejaren. Zo weet ieder lid meteen welke regels hij of zij moet volgen!

 

Chirozondag

Om de zondagen coronaproof te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de onderstaande maatregelen en afspraken. Deze regels zijn bedacht door de leiding zelf.

Start- en einduur

De Chiro duurt afhankelijk van het seizoen, de coronamaatregelen en leeftijd 3 à 4 uur:

 • sloebers – speelclubs – rakwi’s: 14u tot 17u
 • tito’s – keti’s: 14u tot 17u (’s winters / bij ongunstige maatregelen) of 17u30 (’s zomers)
 • aspi’s: 14u tot 17u (s’ winters / bij ongunstige maatregelen) of 18u (s’ zomers)

De leiding zal de leden op de hoogte brengen wanneer er een uur wisseling gebeurt.

De poorten

We gebruiken 2 toegangspoorten om het contact bij aankomst en vertrek te beperken. De paarse en gele bubbel gebruiken de kleine draaipoort naast de sporthal, gelegen in de Saviostraat. Ouders kunnen de wagen parkeren op de nabijgelegen parkeerplaatsen. De groene, rode en blauw-oranje bubbel, gebruiken de grote poort gelegen in de Bakkersstraat. Hier is geen parking voorzien! We moedigen onze +12 leden dan ook aan om met de fiets te komen.

Regels bij aankomst en vertrek

Bij aankomst aan de poort staat er leiding paraat met ontsmettingsmiddel. Alle leden, ongeacht leeftijd of afdeling, ontsmetten aan de ingang hun handen en zetten een mondmasker op. Leden zonder mondmasker worden teruggestuurd. Ouders komen niet mee naar binnen en nemen afscheid aan de poort. Het vertrek na een Chirozondag verloopt gelijkaardig als de aankomst. Ook hier vragen wij aan de ouders om buiten het domein aan de poort te wachten.

Wat na aankomst?

Leden kunnen hun fiets aan de speeltuin achterlaten. Daar staat vanaf 13u45 leiding paraat om iedereen te ontvangen per groep. Om 14u gaat het fluitsignaal en begeven we ons naar de vlag voor de opening. Tijdens de opening staat elke bubbel op minstens 1,5 meter afstand van elkaar in een groot vierkant. Iedereen houdt zijn mondmasker aan. Wanneer de maatregelen dit niet toelaten, slaan we de opening over en mag iedereen meteen naar zijn leiders of leidsters gaan.

Speelzones

Na de opening of verzameling vertrekt elke bubbel naar zijn speelzone. We kunnen gebruik maken van verschillende speelzones op het Chiroterrein en op het terrein van de school Sprankel. We zijn de school en hun personeel dan ook enorm dankbaar dat ze hun speelplaatsen ter beschikking stellen voor ons. In de speelzones mogen de leden afhankelijk van de kleurcode en leeftijd, hun mondmaskers al dan niet afzetten.

Vieruurtje en potgeld

Normaal gezien krijgen de leden tijden het vieruurtje een drankje aangeboden. In de huidige omstandigheden is dit niet haalbaar. Als gevolg daarvan, moeten leden ’s zondags geen potgeld meer meenemen. Iedereen mag zijn eigen herbruikbare drinkbus en droge koek / stuk fruit meenemen. Snoepgoed laten we thuis!

Traktaties

Traktaties voor verjaardagen zijn mogelijk, mits het om individuele snacks gaat zoals kleine zakjes of apart verpakte koeken. Tijdens het eten gelden dezelfde regels voor afstand en hygiëne.

 

Hygiëne in coronatijden

Deze hygiënemaatregelen zijn het hele werkjaar 2020-2021 geldig.

Persoonlijke hygiëne

 • Handen regelmatig wassen. Zeker voor en na:
  • Een zondag (dit gebeurt aan de poort)
  • Een maaltijd (inclusief vieruurtje)
  • Een toiletbezoek
 • Hoesten en niezen in je ellenboog
 • Eenmalig gebruik van papieren zakdoekenp.v. stoffen zakdoeken
 • Eenmalig gebruik van papieren handdoeken na het handen wassen
 • We gebruiken afsluitbare vuilnisbakken om die papieren zak- en handdoeken in te gooien
 • In de sanitaire blokken hangen posters met pictogrammen en maatregelen over handhygiëne

Infrastructuur

 • In totaal hebben wij 7 toiletten. Elke groep of bubbel heeft een eigen toilet.
 • Na elke zondag worden de sanitaire blokken gepoetst en ontsmet.
 • We verluchten alle lokalen. Overdag laten we zoveel mogelijk de ramen en deuren open staan.

Materiaal

 • We vermijden activiteiten of spelletjes waarbij voortdurend materiaal binnen de groep gedeeld moet worden.
 • Wanneer dit toch gebeurt, ontsmetten we het materiaal tussendoor.

 

Ziekte en besmetting

Ziekte vóór de activiteit

Wie ziek is of ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit mag niet deelnemen. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, verlies van geur en smaak, vermoeidheid, spierpijn en moeilijk ademen.

Dat geldt zowel voor leden als voor leiding en VB’s.

Ziekte tijdens een activiteit

Vertoont een lid of leid(st)er symptomen tijdens een activiteit? Dan wordt deze persoon afgezonderd en opgehaald om naar huis te gaan.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/de persoon zelf om:

 • De dokter te contacteren bij coronasymptomen en een test te laten afnemen.
 • Naar nauwe contacten te communiceren dat hij/zij een test liet afnemen.

 

Wat bij een besmetting?

Test iemand positief? Dan is het de verantwoordelijkheid van deze persoon/de ouders ervan om:

 • De voorgeschreven quarantaine te volgen en dus niet naar de Chiro te komen.
 • Na te vragen bij een dokter welke contacten de afgelopen dagen een mogelijks risico waren en dus ook getest moeten worden.
 • De personen op de hoogte te stellen waarmee hij/zij in nauw contact

Kwam je in contact met iemand die besmet bleek? Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoog risico contact en laag risico contact.

 • Bel de dokter, hij/zij zal oordelen of een test of quarantaine nodig is.
 • In afwachting van het resultaat van de test, ga je in quarantaine en kom je dus ook niet naar de Chiro.

 

Het is dus niet aan ons om personen te contacteren, te oordelen of iemand een test moet ondergaan of in quarantaine moet. Bel hiervoor steeds naar een dokter. Wil je de noodprocedure zelf eens doorlezen? De procedure voor het jeugdwerk vind je hier.

 

Contacttracing

Besmette personen worden gecontacteerd door contacttracing. Wees zo eerlijk en volledig mogelijk over met wie je contact gehad hebt in de voorbije periode. Om jullie bij te staan, maken wij gebruik van een aanwezigheidslijst/contactlogboek. Dit logboek zal bepalen wie getest moet worden en welke quarantainemaatregelen van toepassing zijn.

Ouders informeren

Er kunnen besmettingen voorvallen bij leden of leiding die impact hebben op onze Chirowerking. Bijvoorbeeld als er binnen een bubbel een besmetting wordt vastgesteld en er was nog recent contact met leden of leiding. De dokters/contacttracers zullen oordelen wie er ook getest of in quarantaine moet. Heeft dit een impact op de Chirowerking (bv. er kan een afdeling geen Chiro doen omdat de leiding (mogelijks) besmet is)? Dan worden ouders van de leden daarvan op de hoogte gebracht. We vragen dan ook aan de betrokken ouders om contact op te nemen met een dokter/huisarts om advies te winnen.

 

Laatst geüpdatet op 08/05/2021.