Volwassen Begeleiding

Naast de leidings- en kookploeg, kan Chiro Meulenberg ook rekenen op de volwassen begeleiding (VB). Al meer dan 20 jaar dragen Patrick Bos en Ann Vanhemel met hart en ziel deze verantwoordelijkheid. Maar wat is nu eigenlijk hun rol binnen onze werking?

Ze zijn onze rots om op te bouwen. Samen met de groepsleiding – maar ook aan de groepsleiding zelf – bieden zij de nodige impulsen, ondersteuning en bijsturing waar nodig. Bij de volgende situaties rekenen wij op onze VB’s: 

  • De leidingskring begeleiden. Dit is de vergadering die we elke vrijdagavond proberen te houden met alle leiding. Na 20 jaar kennen ze de Chirokalender haast vanbuiten en weten ze heel goed wat er wanneer te bespreken valt. Ook zijn ze niet bang om voor de groep te spreken en kunnen ze met hun levenservaring een andere kijk hebben op bepaalde situaties. Als jonge adolescent kan je soms namelijk op een andere golflengte zitten dan een bezorgde ouder. De VB’s komen dan in het spel om ons hierop attent te maken.

 

  • Bemiddelen bij moeilijke situaties, discussies of gesprekken. Zowel bij leiding, leden, ouders of derden kunnen meningsverschillen of akkefietjes bestaan. De VB’s kunnen wanneer nodig optreden als gesprekspartner om tot een oplossing te komen.

 

  • Feedback geven aan leiding, maar ook omgekeerd. Samen met de VB’s probeert de leiding de Chirowerking draaiende te houden en deze bij te sturen. Soms is hiervoor wederzijdse feedback nodig. De VB’s kunnen ingrijpen wanneer bepaalde situaties uit de hand dreigen te lopen. 

 

  • Ondersteuning bieden bij ingewikkelde organisatorische en financiële zaken. Een ervaren leider of leidster weet wat het is om een bivak, leefweek, weekend, of andere activiteit in te kleden en voor te bereiden. Echter hangt er ook een financieel en administratief plaatje aan vast. Verzekeringen in orde brengen, subsidies en vergunningen aanvragen, bivakplaatsen boeken… Het kan maar handig zijn als je een volwassene bij je hebt! 

 

  • De leidingsploeg motiveren door nieuwe impulsen aan te bieden. Tenslotte zijn onze VB’s zelf leiding geweest en weten ze maar al te goed wat het is om je elke zondag in te zetten als vrijwilliger. Ze kunnen leiding het nodige duwtje in de rug geven bij het bedenken van leuke spelprogramma’s, een bivakthema, en noem maar op. 

 

Ondanks dat de leiding heel veel zelf regelt en op poten zet, leveren onze VB’s een unieke bijdrage aan onze werking. We kunnen ze haast niet meer weg denken!